Jan. 10th, 2013

shevach: (Default)
Или смазывайте лыжи не отходя от дома.

А на Хер...моне и в Хевроне (кто хочет консенсуса - сойдет и Гуш-Эцион) вообще защибись.

חברון מאז ולתמיד

Profile

shevach: (Default)
Шевах Шерензон - Записки ретрограда

January 2013

S M T W T F S
  12 345
6789 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios